top of page

Acerca de

Autisme

Rådgivning og vejledning af forældre til børn med autisme

At være forældre til et barn med autisme kan være svært og have store omkostninger.
Som forældre kan man nemt blive overvældet af de mange følelser af skyld, skam og magtesløshed. Derfor kan det også være svært at undgå tanker som, hvad kunne man have gjort anderledes? 

Mange forældre oplever, at de står alene og mangler ressourcer og strategier i forhold til, hvordan de skal håndtere problemerne.Mange forældre oplever at de mangler hjælp i forhold til at sætte rammer for en tryg og forudsigelig hverdag for deres barn. Mange forældre oplever, at de oftes bruger mest energi og ressourcer på barnet med autisme end deres andre børn, som oftest skal klare sig selv meget af tiden.Mange forældre oplever at de ved siden af forældrerollen får en behandlerrolle, som kan fylde meget. 

Forældrene kender selvfølgelig deres barn bedst, men oftest mangler de værktøj til at håndtere autismen og de udfordringer der følger med.
Hopefully vil i fællesskab finde de metoder, som vil være de rette for barnet og med udgangspunkt i at få hverdagen til at fungere bedre. Hopefullys målsætning er at give forældrene de nødvendige redskaber, så de får bedre forudsætninger for, at skabe et godt liv for hele familien Hopefully tilrettelægger altid et forløb sammen med forældrene, med respekt for den enkelte families normer og værdier.
 

Igennem autisme forældrerådgivning og vejledning vil du:

  • som forældre få viden om autismen, så I er i stand til at tilegne jer og bruge nye tilgange og redskaber.

  • som forældre få hjælp til at skabe klarhed over, et fælles udgangspunkt i forhold til, hvordan man skal gribe det an.

  • som forældre få bedre forståelse over barnets udfordringer og styrker.

  • som forælder komme til at føle jer mere tilstrækkelige og få tingene til at fungere i hverdagen.

  • som forældre få redskaber som kan sikre jer at tilgodese både barnet med autismens behov, jeres egne behov og eventuelle søskendes behov.

  • som forældre få viden om samarbejde med fagfolk omkring jeres barn.

Freelancer_edited.png

Kontakt os for at høre mere

+45 27 85 95 51

Tak for din besked!
bottom of page