top of page
Billede af Colton Sturgeon

Metoder vi bruger hos HOPEFULLY

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale tager sit afsæt i menneskers autonomi og selvbestemmelse. Hos Hopefully anvender vi metoden med fokus på at støtte håbet om forandring; møde familien med empatisk forståelse i en ligeværdig dialog og sætte fokus på familiens værdier og ressourcer samt styrke deres tro på egne evner til at lykkes.

Feedback Informed Treatment - FIT

FIT har vist sig at være et brugbart samtaleværktøj i forhold til at have et specifikt blik på hvordan familien og den unge trives på de i forvejen opstillede parametre for deres egen trivsel og udvikling i familiens og den unges handleplan.

FIT vil desuden være med til at skabe en feedback kultur i samarbejdet, sådan så vi løbende forholder os til om vi samarbejder på en måde som giver mening for familien og skaber de ønskede resultater.

Marte Meo

En metode vi også bruger er Marte Meo, som er en analyse af samspil optaget på video. Det primære formål er at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer. Marte Meo er en løsningsfokuseret og løsningsorienteret metode, som har stor effekt ind i familiebehandlingen.  

Kropsterapi -Bodynamic

I Hopefully har vi stor interesse for sammenhængen mellem krop og psyke. Derfor er i vores tilgang til vores familiebehandling er helhedsorienteret. 

Bodynamic er et effektivt krops- og psykoterapeutisk behandlingssystem. Systemet opfatter kroppen og psyken som en integreret helhed, som spiller sammen i komplekse mønstre. Behandlingsmetoderne baserer sig derfor primært på samtaleterapi, som integrerer kropssansninger og fysiske øvelser.

Keyboard and Mouse

Hopefully ved Ibtisam Abassi

+45 27 85 95 51

Tak for din besked!
bottom of page