top of page

Ydelser

Vi tilbyder asylstøtte til enkeltpersoner og familier, støttekontaktperson jvf. § 57, stk. 3 nr. 6, familiebehandling jvf § 52, stk 3 nr. 3 og generel råd og vejledning i tværkulturel familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte.

Støtte til asylfamilie

Hopefully yder praktisk, pædagogisk støtte og familiebehandling i arbejdet med familier, der søger asyl.

Vi arbejder med den forståelse, at når man har været offer for krig, underlagt tortur eller udsat for langvarige forfølgelser med efterfølgende krig, har man oftest PTSD (Posttraumatisk Stress Forstyrrelse). Symptomer for PTSD er:

 • Flashback oplevelser

 • Søvnforstyrrelser

 • Psykosomatiske lidelser

 • Koncentrationsbesvær

 • Hukommelsestab

 • Indlæringsvanskeligheder

 • Kronisk træthed

Formålet med støtte til asylfamilier er at give forældrene de bedste forudsætninger for at navigere i hverdagen og styrke deres forhold til deres barn eller børn.

Vi ved, at når fremtiden er uvis, er et fokus på nuet vigtigt. Ofte ser vi, at familierne har brug for hjælp til at opretholde strukturen i dagligdagen, hvilket er med til at skabe øget forudsigelighed og dermed tryghed for børnene.

En vigtig del i arbejdet er ikke kun at være fokuseret på familien i krise, men i lige så høj grad at få skabt et rum til at udvikle og støtte familiens interesser og kompetencer, så der kommer bevægelse i hverdagen.

2

Støttekontaktperson §57, stk. 3 nr.6

Hos Hopefully tilbyder vi kontaktpersoner til børn og unge, som har behov for vejledning og støtte. Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet. Kontaktpersonen er i tæt dialog med forældre eller nærmeste omsorgsgiver og støtter også op om forældrekompetencen.

Hopefully’s kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.:

 • Struktur og forudsigelighed i hverdagen

 • Passe skole og fritidsjob

 • Finde fritidsaktiviteter eller fritidsjob

 • Støtte til afklaring af ønsker om fremtiden og valg af uddannelse

 • Tackle konflikter i hjemmet, problemer med kammerater mv.

 • Støtte i at skabe hensigtsmæssige relationer og miljøer

 • Deltage i samtaler på skoler, klubber, myndigheder, læge og andet

3

Familiebehandling §52, stk. 3, nr.3

Vi tilrettelægger familiebehandlingen ud fra familiens forudsætninger med udgangspunkt i barnets behov. Vores familiebehandlere indgår et tæt samarbejde med forældrene med det formål at få skabt vedvarende positive forandringer i familien for dermed at styrke børnenes sikkerhed, udvikling og trivsel.

 

Forløbet kan blandt andet indeholde:

 

 • Hjælp til at skabe mere struktur og stabile rammer i hverdagen, som sikrer at barnets basale behov for omsorg imødekommes 

 • Støtter og vejleder forældrene i det vigtige samspil med barnet og hjælper den sunde tilknytning på vej 

 • Observationer af barnet og familien i bestemte situationer

 • Møder familien på det sprog, de taler og forstår bedst

 • Binder indsatsen sammen på tværs af det professionelle netværk omkring familien 

4

Råd og vejledning

Hopefully tilbyder både familiebehandling og praktisk pædagogiske støtte, hvor familieorienteret indsatser tager udgangspunkt i familien som helhed. Derfor støtter vi forældrene i deres rolle på de forskellige områder som de bevæger sig i såsom samarbejde med familieafdelingen, institutioner, skoler, SFO’er/ klub m.fl.

Keyboard and Mouse

Lad os
hjælpe

Hos Hopefully tilbyder vi både familiebehandling og enkeltstøtte i det private og offentlige regi. Vi specialisere os i tværkulturelle aspekter og problemstillinger.

Kontakt os her, og få mere information.

bottom of page